Şubat 26 14:23

KURBAN OLAM, RABBİM SANA!

KURBAN OLAM, RABBİM SANA!

Her şeyde her, an tecelli

Kurban kulun, Rabbim Sana...

Garip gönlüm, et teselli

Hayranım Can, san'atına

Kurban olam, Rabbim Sana...

      

Şükür bizi, var eyledin

Senden haber-dar eyledin

Daim lütfun, yâr eyledin

Hayranım Dost, fırsatına

Kurban olam, Rabbim Sana...

    

Vahdet sırrın, ruha sarsam

Gerçek-gölge, bir ayırsam

Senin olsam, Sana varsam

Damla düşse, deryasına

Kurban olam, Rabbim Sana...

      

Şeriat Hak, inkâr küfür

Hakikatsiz, yüze tükür

Tarikat has, bildik şükür

Hayranım Dost, her esmâna

Kurban olam, Rabbim Sana...

      

Gece gündüz, fikrimdesin

Her hâlükâr, zikrimdesin

Kalbimdesin, zekrimdesin1

Hayranım Yer, Asumana2

Kurban olam, Rabbim Sana...

      

Hasretinle, harab etme

Ümitlerim, serab etme

Hainlere, mihrab3 etme

Hakiki kul, et Zâtına

Kurban olam, Rabbim Sana...

      

Seherlerde, hoş sedamsın

Ma'bud Matlup, Hak davamsın

Maksudumsun, tek sevdamsın

Hayranım Hak, sıfatına

Kurban olam, Rabbim Sana...

      

Yâr aşkınla, kavur beni

Senden yana, savur beni

Anlamasın, gâvur beni

Hayranım her, ihsanına

Kurban olam, Rabbim Sana...

        

Adil Düzen, amacımdır

Cihat zorlu, yamacımdır

Münafıklar, usancımdır

Hayran Akgül, Ahmet Sana

Kurban olam, rahmet bana...

      

 

1- Zekir: Taşlı ve isim yazılı yüzük.

2- Âsuman: Gökler âlemi.

3- Mihrab: Yönelinen kıble, önderlik mahalli.

 

Yorum Yaz