Mayıs 25 02:36

KUTLU ÇAĞIM VAR!

KUTLU ÇAĞIM VAR!

Hizmet ettir nurlu, kutsal davana

Her tür derde deva, şifa yağım var…

Bağlı kıl Kur’an’a, sonsuz sevdana

Tedbir; Mastargibi, sağlam dağım var…

      

Davamla dost, Erba-kan’la mest oldum

Mihnetle yoğruldum, aşkla test oldum

Sadıklara müjde, asra jest oldum

Geçeceğiz dünya, denen lağım var…

    

Hamdolsun ayrıldı, putlu dostlarım

Kalanlar elmastır, kutlu dostlarım

Kulluk şuuruyla, mutlu dostlarım

İnşallah bir Adil, Düzen çağım var…

    

Ya Rabbî zalime, küfre ezdirme

Siyonist sistemde, candan bezdirme

Münafık haine, plan sezdirme

O sansın ayakta, zincir bağım var…

    

Böyle mahcup mahzun, aciz gezdirme

Ümmetin derdiyle, ezgi dizdirme

Dünya cennet olsun, artık üzdürme

Herkes bilsin İrem2, mîsal bağım var…

    

Nemrut karşısında, ezip büzdürme

Dertli Yunus gibi, derya yüzdürme

Sırlarımı Siyo-nizme çözdürme

Korksun ki gözüne, giren cağım3 var…

  

Mazlumun gözyaşı, kalbe cız gelir

Düşmanın çetini, cehde hız verir

Tehlike tehditler, bize vız gelir

Bombalara siper, çelik bağrım var…

    

Feraset basiret, hidayet ister

Cesaret metanet, dirayet ister

İlim irfan hikmet, inayet ister

İnci mercan avlar, hassas ağım var…

    

Ölüm bayram bize, ki sonsuz dirim

Müşrikin binine, yetiyor Bir’im

Şanslıyım Erbakan, hakikat pîrim

Sekiz yöne yeter, solu sağım var…

    

 

1- Mastar Dağı: Elâzığ yakınlarında bir dağ.

2- Bağ-ı İrem: Hud Peygamberin düşmanı Şeddad isimli kâfir kralın cennete özenip yaptırdığı dillere destan bahçesi.

3- Cağ: Örgüde veya et kızartmada kullanılan şişler.

Yorum Yaz