Mart 01 08:12

MEDET YA RABBİ!

MEDET YA RABBİ!

Suriye ve Filistin, kan ağlar Yemen

Libya Keşmir Arakan, Sincan avazı1

Herkese huzur onur, yetişsin hemen

Gelsin Adil Düzen’in, sistemi tarzı

Va’dine muntazırım2, hükmüne razı…

      

Hâlâ AB peşinde, şaşkın gafiller

Bir boncuk fiyatına, satlık safirler3

Akdeniz’den kuşatmış, Haçlı kâfirler

Çalınsın zafer marşı, ozanlar sazı

Hikmetine hayranım, hükmüne razı…

    

Zafer umutlarımız, eyleme serap

Ol dersin oluverir, lütfeyle Ya Rabb

Siyonist saltanatı, kıl artık harap

Kudretinle tutarsın, Arşı ve Arzı

Va’dine muntazırım, hükmüne razı…

      

Va’dine tam inandım, Hak’tan kaymadım

Dünya için davamdan, bir an caymadım

Uğrunda eza cefa, bela saymadım

Sen lütfettin şükür bu, manevi hazzı

Hikmetine hayranım, hükmüne razı…

      

Hep Zâtını savundum, yolunu tuttum

Ne kahırlar çektim, acımı yuttum

Makam, çıkar; evladu, iyal unuttum

Kader; imtihan sırrı, Ezeli yazı

Hikmetine hayranım, hükmüne razı…

      

Müslümanlar mazlumlar, kalmasın tutsak

Sadıkların başına, zafer tacı tak

Son Dinin mükemmel, şeriatın Hakk

Hepsi lazım hayırlı, vacibi farzı

Hikmetine hayranım, hükmüne razı…

      

Hidayet inayetin, kutlu refrefim4

Kâfirlerin cenneti5, benim kenefim6

Kapında Kıtmirliktir, şansım şerefim

Olmadım av peşinde, koşturan tazı

Hikmetine hayranım, hükmüne razı…

      

Hiç direk yapılır mı, elma sapından

Bir hardal tanesinin, milim çapından

Pek acizim naçizim7, kovma kapından

Halim Sana arzedip, ağlarım bazı

Va’dine muntazırım, hükmüne razı…

      

Arının mutfağında, çiçek bal olur

Sırlar panayırında, diller lâl olur

Bir emrinle âlemler, başka hâl olur

Kışı bahara çevrir; kudretin azı

Hikmetine hayranım, hükmüne razı…

      

“La tuhlifül miad”8, Hak’tır haberin

Muhammed Necmüs-Sakıp, kutlu rehberin

Kur’an ile bildirdi, son Peygamberin

Azmış zulmün ve küfrün, kökünü kazı

Müjdene muntazırım, hükmüne razı…

      

Rahmetin mağfiretin, çare her derde

Günahlarım olmasın, arada perde

Hep davası duası, kalmasın yerde

Necmiye kulunun, niyazı nazı

Va’dine muntazırım, hükmüne razı…

      

 

1- Avaz: Yüksek sesle feryat etme.

2- Muntazır: Gözetleyen, bekleyen.

3- Safir: Mavi renkli yakut taşı.

4- Refref: Manevi ve çok süratli binek; kıymetli kumaştan rahat döşek.

5- Kâfirlerin ve gafillerin tapındıkları dünyaları, zalim ve bâtıl nizamları, haram ve hayâsız yaşantıları.

6- Kenef: Tuvalet, pis ve berbat yerler.

7- Naçiz: Değersiz, çok basit, geçici.

8- “Allah asla va’adinden dönmez” ayet meali.

 

Yorum Yaz