Temmuz 02 13:40

MEVLA’DAN GAYRIYA MİNNET EYLEMEM!

MEVLA’DAN GAYRIYA MİNNET EYLEMEM!

MEVLA’DAN GAYRIYA MİNNET EYLEMEM!

Tevekkül ve teslimle, tam sığındım Rabbime

Hazreti Mevla varken, kula minnet etmedim!

İnşallah bu imanla, hem girerim kabrime

Hakkı bırakıp Batıl, yola minnet etmedim

Hazreti Mevla varken, kula minnet etmedim!

 

Yalnız Allah Kerim’dir, yalvarıp çağırdığım

Hak rızası içindir, kızdığım kayırdığım

Hidayetle Şeytandan, kıblemi ayırdığım

Günden beri ne sağa, sola minnet etmedim

Hazreti Mevla varken, kula minnet etmedim!

 

Çıkar için kimseye, boyun eğmez mert metin

Niyet gayretin kadar, haysiyetin kıymetin

İman ihlas cihattır, tek kuvvetin servetin

Makama menfaata, çula minnet etmedim

Hazreti Mevla varken, kula minnet etmedim!

 

Hoca’ya Kıtmir olup, cihat etmek farz oldu

Erbakan’a hainler, Ümmete maraz oldu

Boşalan iman aküm, zikrullahla şarj oldu

Ne saraya paraya, pula minnet etmedim

Hazreti Mevla varken, kula minnet etmedim!

 

Dünyadaki cennetim, kırk sadık dostla ülfet

Davaya hizmet etmek, hiç sayılır mı külfet

Ya Rab nolur bizlere, sabru sebatı lütfet

Bülbül şeyda olsam da, güle minnet etmedim

Hazreti Mevla varken, kula minnet etmedim!

 

Adil Düzen bilmeyen, adi sisteme mahkûm

Faizi mübah gören, fevzü necattan mahrum

Kurtuluş bekliyorken, tam yedi milyar mazlum

Ne şöhrete servete, mala minnet etmedim

Feth-i Mübin gözledim, kula minnet etmedim!

 

Öveni ve söveni, imtihan diye gördüm.

Zafere giden yolu, hep inayetle ördüm

O’nun rıza rıdvanı, bütün emelim derdim

Ne genç kıza geline, dula minnet etmedim              

Vuslata odaklandım, kula minnet etmedim!

 

“Essebebü kefailih”; sebep olan yapan gibi

Faiz fuhuş yıktı; kaç, milyon yuva garibi

“Kök çürür, yaprak boyar”; kanser sanıyor gribi

Dedikodu ve “gıylü, gal’a” minnet etmedim

Hazreti Mevla varken, kula minnet etmedim!

 

Hak dili hayra delil, Milli Çözüm Dergimiz

Mahşerde yüz akımız, yüzkırkiki sergimiz

Manevi Zülfikar’dır, Asay Musa vergimiz

Kalemle dilimle vurdum, kola minnet etmedim

Hazreti Mevla varken, kula minnet etmedim!

 

Ahmet Hoca doğruysan, hayra düşman olmazsın

Kur’an’ı rehber tutsan, asla pişman olmazsın

Âlemde tek kalsan da, per perişan olmazsın

Gölge edecek diye, dala minnet etmedim

Hazreti Mevla varken, kula minnet etmedim!

Yorum Yaz