Şubat 26 12:56

OLAMAZSIN Kİ…

OLAMAZSIN Kİ…

OLAMAZSIN Kİ…

İmani gerçekler, ateş korudur

Söylesem de ele, alamazsın ki…

Hep Hakkı savunmak, bu en zorudur

Başını belaya, salamazsın ki…

    

Hakikat davasın, gütmek istersin

Hikmet sırlarına, yetmek istersin

Bize talebelik, etmek istersin

Oysa bin sabırla, dolamazsın ki…

      

İstikamet yoksa, değme gözüme

Kur’an’a uygunsa, kızma sözüme

Katılmak dilersin, Milli Çözüm’e

Davan çin saç başın, yolamazsın ki…

      

Haini uyarmak, en zor cihattır

Edebiyat değil, çün icraattır

Ciddi gayret gerek, sanma rahattır

Yorgun ve uykusuz, kalamazsın ki…

      

Suçlanıp dışlanır, ve horlanırsın

Hem huzurun kaçar, çok zorlanırsın

Tek kalıp bunalır, ve darlanırsın

Tevekkül neyini, çalamazsın ki…

        

Kuru heves değil, kutlu hedeftir

Naylon boya değil, kakma sedeftir

Milli Çözüm kirli, belayı deftir

İnsansan necisi, yalamazsın ki…

      

Kolay mı kahraman-lığa soyunmak

Zalim güce karşı, Hakkı savunmak

Sadece manevi, nurla avunmak

Bu yolda sabredip, solamazsın ki…

      

Tevhide erişsen, gider kederin

Hiç hasedin kalmaz, herkes pederin

Öylesine engin, ve öyle derin

Vahdet deryasına, dalamazsın ki…

      

Bin türlü zahmete, göğüs germeden

Şuur sadakatle, hizmet vermeden

Ey dostum nefsini, yere sermeden

Rabbin rızasını, bulamazsın ki…

 

Dava hatırına, dünyada yitsen

Rüşvet mal makamı, elinle itsen

Bir tohum misali, çürüyüp bitsen

Meyveli bir ağaç, olmaz mısın ki…


Kaynak:
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz