Temmuz 04 09:20

PKK VE AKP AYNI ODAKLARA BAĞLIDIR!

PKK VE AKP AYNI ODAKLARA BAĞLIDIR!

PKK VE AKP AYNI ODAKLARA BAĞLIDIR!

Not: Devlet, Hükümet ve muhalefet yetkililerinden birileri çıkıp: “Hayır, biz PKK’nın arkasındaki ABD, İsrail, AB ve NATO gibi odaklara bağımlı değiliz, Milli ittifak ve irtibatlar içindeyiz…” buyursunlar da bizi yalancı çıkarsınlar!.    

    

Eşkıya yerleşti, dağa ovaya

Hem adını çözüm, takana lanet!

Bombalar koyuldu, bidon kovaya

Masun canlarımız, yakana lanet!

    

Analar ağlıyor, gelinler yasta

Şehitler tabutta, gaziler hasta

PKK azıtmış, Şırnak’ta Kars’ta

Askerime kurşun, sıkana lanet!

    

PKK denilen, parazitleri

İmansız komünist, anarşistleri

Bu kuduz itleri, uyuz bitleri

Eğitip Yurduma, sokana lanet!

    

Silah Amerkadan, destek NATO’dan

AB hep yanında, dua FETO’dan

Oslo’nun ortağı, beyaz Şatodan

Terörist elini, sıkana lanet!

    

ABD müttefik, New York Kâbe’si

İsrail gizli dost, AB kıblesi

Brüksel’den bütün, murakabesi

Erbakan’a karşı, çıkana lanet!

    

Refah döneminde, sıfıra indi

Güven huzur geldi, gözyaşı dindi

Gavur uşakları, niye tepindi

Yirmi sekiz Şubat’la, yıkana lanet!

    

Bir kukla kuklayla, nice savaşır

Hepsi İsrail’le, niye barışır

Bunlar makam çıkar, için yarışır

Dünya için Dinden, çıkana lanet!

    

Suçlu ve sorumlu, hep hükümettir

On dört yıl yaşanan, bir hezimettir

Başımız belası, bu zihniyettir

Bütün işbirlikçi, fırkana lanet!

    

Lanet Amerkancı, kancık tiplere

Lanet Avrupacı, tüm tertiplere

Ayet ters yorumlar, bak hatiplere

İslam Nizamını, tıkana lanet!

    

PYD HDP, hepsi uşaktır

PKK türevi, aynı kuşaktır

Muhatap alanlar, soysuz yavşaktır

Bu gerçeğe şaşı, bakana lanet!

    

Adil Düzen kurup, Hakka dönmeden

İsrail’i vurup, suya gömmeden

Kurtuluş hayaldir, siyon sönmeden

Boynuzlu madalya, takana lanet!


Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz