Temmuz 02 14:41

PORNO HASTASI, ŞEYTAN TUTSAĞI

PORNO HASTASI, ŞEYTAN TUTSAĞI

PORNO HASTASI, ŞEYTAN TUTSAĞI

Halktan çekinir ya, utanmaz Hak’tan

Uzaklaşır daim, edep ahlaktan

Sakınmak istersen, küfür nifaktan

Çıplak görüntüden, Leyla’dan utan!

  

“Bela ulaşır mı, Mevla yazmadan

Allah bela yazmaz, kullar azmadan!”

  

Herkese her şeye, hain bakışır

Şeytani dürtüler, beyne akışır

Böyleleri cehen-neme yakışır

Gayrı sen tevbe et, evladan1 utan!

  

“Bela ulaşır mı, Mevla yazmadan

Allah bela yazmaz, kullar azmadan!”

  

Haramla körlenen, özlere yazık

Pornoyla kirlenen, gözlere yazık

Ahmaka harcanan, sözlere yazık

Kur’an’dan Ezandan, Saladan utan!

  

“Bela ulaşır mı, Mevla yazmadan

Allah bela yazmaz, kullar azmadan!”

  

Ademle Havva’yı, azdıran Şeytan

Türlü fetva verir, insi şarlatan

Yakalansan başlar, özrün şamatan

Evlattan bacıdan, haladan utan!

  

“Bela ulaşır mı, Mevla yazmadan

Allah bela yazmaz, kullar azmadan!”

  

Öyle küçük sanma, büyük kusurun

Namazda niyazda, olmaz huzurun

Özün yüzün solar, kalmaz o nurun

Kâtip meleklerden, Mevla’dan utan!

  

“Bela ulaşır mı, Mevla yazmadan

Allah bela yazmaz, kullar azmadan!”

  

Damarın kaynatır, derinden içten

Başka tür görünür, kuzen enişten

Hep Esfelessafi-line inişten

Dostlardan Hocandan, baladan2 utan!

  

“Bela ulaşır mı, Mevla yazmadan

Allah bela yazmaz, kullar azmadan!”

  

Nefse esir olmuş, şehvetle sersem

Aklı fikri porno, murada ersem…

Şeytan kanca takmış, “Bir yere sersem!”

Her an gözler, Arş-ı Âlâdan utan!

  

“Bela ulaşır mı, Mevla yazmadan

Allah bela yazmaz, kullar azmadan!”

  

Daim ve her yerde, seninle Rabbin

Yani huzurdasın, takın edebin

Kalmaz basiretin, karartma kalbin

Haydi kendine gel, Allah’tan utan!

  

“Bela ulaşır mı, Mevla yazmadan

Allah bela yazmaz, kullar azmadan!”

  

Aşarsın Rasulün, izini sürsen

Tevbe kapısına, yüzünü sürsen

Kurtul tutsaklıktan, mü’minsen hürsen

Yeter be; çektiğin, beladan utan!

  

“Bela ulaşır mı, Mevla yazmadan

Allah bela yazmaz, kullar azmadan!”

  

Cennette Huriler, nurla doyarken

Gılmanlar hasretle, günler sayarken

Vicdanın çirkefe, böyle kayarken

Söz vermiştin, Kal-u Beladan3 utan!

  

“Bela ulaşır mı, Mevla yazmadan

Allah bela yazmaz, kullar azmadan!”

  

Sen halâ şehvetin, şeytanın azdır

Porno peze…gi, bu ne marazdır4

Ruhuna yönelik, şerli garazdır5

Yıllarca çektiğin, ciladan utan!

  

“Bela ulaşır mı, Mevla yazmadan

Allah bela yazmaz, kullar azmadan!”

  

 

Lugatçe:

1 Evla: Daha üstün ve hayırlı davranış ve uğraşlar,

2 Bala: Erkek çocuklar,

3 Kal-u Bela: ezelde Allah’a verilen söz,

4 Maraz: Manevi ve kalbi hastalık, ahlak zayıflığı,

5 Garaz: Kötü maksatlı şeytan tuzağı

--

Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz