Temmuz 02 13:57

ŞEHVET BATAĞI

ŞEHVET BATAĞI

ŞEHVET BATAĞI

Meşru yoldan sapsa, günaha kaysa

İblisin kurduğu, tuzaktır şehvet!.

Şeytani duyguya, dürtüye kansa

Uçuruma atan, kızaktır şehvet!.

      

Şehvet batağına, dönerse teker

İnsanı hayvandan, aşağı çeker

İman varsa, kişi; Allah’tan ürker

Kaynayan katrandan, kazaktır şehvet!

    

Porno seyredenin, vicdanı kaya

Bu şehvet zehiri, zinaya maya

Bunlarda yozlaşır, edep ve haya

Porno tutsağına, azıktır şehvet!

    

İnternet siteler, Şeytan silahı

Fesada kapılan, zordur felahı

Nefsinin hevası, olur ilahı

Günah yangınına, ocaktır şehvet!

    

Ne hayal edersen, ayarın odur

Şehvete yönelsen, kayarın odur

Namustan iffetten, cayarın odur

Zayıf karaktere, kucaktır şehvet!

    

Ey ağzında ayet, hadis okuyan

Allah’tan korkmaz mı, emrini duyan

Gaflet uykusundan, silkin ve uyan

Hürmetten şereften, uzaktır şehvet!

    

Azgınlık sararsa, solu sağını

Harama harcarsan, kutlu çağını

Elinle kurutma, cennet bağını

Hayrı engelleyen, kazıktır şehvet!.

    

Haya perdelerin, yırtılır bütün

Çekersin dumanı, içersin tütün

Bozulur fıtratın, bulanır sütün

Aklına ruhuna, yazıktır şehvet!

    

Allah’ım lütfunla, ıslah et bizi

Gayrı kim düzeltir, kim halimizi

Koru imanımız, edebimizi

Helal yolda nimet, rızıktır şehvet!


Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz