Temmuz 02 01:50

SÜTÜ SÜMÜĞÜ KARIŞIK

SÜTÜ SÜMÜĞÜ KARIŞIK

SÜTÜ SÜMÜĞÜ KARIŞIK

Erbakan Hoca diyordu: “Hidayeti kararmışlar;

Yaprağını siliyorlar, bu ağacın kökü çürük!”

Davalarını satmışlar, makam mala kurulmuşlar

Nefisleri ateş yakmış, Şeytan’ın elinde körük!

 

“Çapkın”1 Ahmet Bagatalı, Pilihoz’daki menzile

Göndermişmiş Havili’yi2, yeni hanımı Tenzile3

Dokuz ayda Teyüp doğmuş, nasıl olmuştu hamile

Yoksa ki Meryem misali, Cebrail’den mi üfürük?

 

Aynı gün gebe kalmıştı, ayrılıp eski eşinden

En az dört ay iddet vardı, çocuk gelir mi peşinden

Evine alan dostuna, ne ayak Kaptan keşinden

Bu nasıl bir vicdan Ya Rab, niye böyle ayar düşük!

 

Murtaza Baş, Çetin Külünk; aynı köyden kaydırdılar

Tercih ile kazanınca birbirine saydırdılar

Makam ve menfaat için, kutsalından caydırdılar

Şimdi “Reis” diyorlar ya, o günlerde “kahbe, sürtük!”

 

“Ailem Batumdan geldi, Biz de Gürcüyüz”4 demişti

Bagata” Köy Osetya’da5, çoğu Yahudi Ermeniydi..

Bölgeyi Ruslar alınca, bunlar yurdu terk etmişti.

Böyle karışık bir damar, sanmayın ki yerli Yörük!

 

En yakın Rize Potamya, burya taşındı tehciren6

Artık dindar Müslümandır, sosyal siyasi tercihen

Kader ne günler gösterir, nifak ehlini teşhiren7

Biz nice soysuz tanıdık, altı çıplak başı bürük!”8

 

Bay Soner Yalçın, kitabın; kısaca özeti budur

Derin din düşmanlığınla, Şeytani hırsınla kudur

Sizlerin asıl derdiniz, ne Potamya9 Güneysudur

Erbakan; hem Siyonist’i, hem dönme kullandı cücük!

 

Dirilerle yetinmeyip, ölülere sataşırsın

Hıncından kafayı yeyip, cinlerinle çataşırsın

İslam’a Kur’an’a düşman, sevgi değil kin taşırsın

Tımarhaneye sokmalı; belde kuşak elde düdük!

 

Cemaatin Hocası da, perde arkası karışık

Erbakan’a kin kusardı, Papa Hahamla barışık

Bugün de hep bize karşı, zındık münafık yarışık

Nice “büyük” sanılanlar, gerçekte böcekten küçük!

 

Ulusalcı halk ürkütür, Potamya’lı tuzak açar

Güya dinsizlerden kaçıp, dindarlara kucak açar

Beytullah’ta türban takar, podyumlarda bacak açar

Ne sahte erkekler gördüm, saçlarında gizli örük!

 

Hakiki Allah korkusu, onurlu bir cesarettir

Mü’min münafık ayıran, Furkan ile ferasettir

Mal makam ve rahatına, tutkunluk bir esarettir

Zaiflere kibirlenir, zalimler yanında büzük!

--

Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ


1 (Bak) Bir Liderin Doğuşu – Hüseyin Besli – Ömer Özbay

2 Havili: Eski resmi nikâhlı eşi (Rize, Potomya Pilihoz (Dumankaya) köyünden)

3 Tenzile: İmam nikâhlı eşi. 1980’de Havili Hanım vefat edince Tenzile hanımla resmi nikah gerçekleşti.

4 Gürcistan Gezisi: 11 Ağustos 2004

5 Güney Osetya: Gürcistan’da Karadeniz kıyısında bir bölge

6 Tehciren: mecburi hicretle göç ederek

7 Teşhir: Açığa vurup sergileme

8 Bak: Soner Yalçın-Kayıp Sicil (Erdoğan’ın Çalınan Dosyası, Kırmızı Kedi yy. 1 Bas. Sh:7-32 İST)

9 Potamya: Rize Güneysuyu’nun eski adı

 

Yorum Yaz