Temmuz 02 01:35

TAKDİRİN DE, TAKSİMİN DE YERİNDE!

TAKDİRİN DE, TAKSİMİN DE YERİNDE!

TAKDİRİN DE, TAKSİMİN DE YERİNDE!

Dilediğini aziz, dilediğini zelil

Altını boyna kolye, gümüşü pul edersin!

İstediğini vezir, istediğini rezil

Kılmak kudret elinde, ezdirip yol edersin!

 

Her yaptığın doğrudur, nice hikmet saklıdır

Kimine bin bir nimet, kimine yasaklıdır

Bazısı parlak nazlı, bazısı pasaklıdır

Kocakarıyı sultan, genç kızı dul edersin!

 

Kimiler servet saman, yığıyor helal haram

Hidayeti kurumuş, yağıyor mal ve makam

Kimi iman zengini, dünyalık gram gram

Kimin kabın ıslatır, kimini ful edersin!

 

Kimi sadık ve safdil, kimisi cin fikirli,

Kiminin yemeği hoş, velakin kabı kirli

Akıbetin düşünmez, böbürlenir kibirli

Keçeyi şah külahı, ipeği çul edersin!

 

Mümin rızanı arar, tıpkı Harun’a benzer

Fasık dünyaya tapar, aslı Karun’a benzer

Din satıp dinar toplar, sapık barona benzer

Oysa hazinelerin, yakıp ta kül edersin!

 

Kimi rahmet bağında, kim kahır tarağında

Kendini hür sanırlar, kaderin tor ağında

Yer gök avucundadır, gönüller parmağında

Zalimin kalbin katı, zakirin tül edersin!

 

Külli kader içinde, cüzi irade nedir

Sende birkaç saniye, bizde binler senedir

İtiraz isyan eden, nasipsiz divanedir

Bazen sıkar daraltır, bazen de bol edersin!

--

Kaynak:

 MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ


Zelil: Aşağılık,hakir

Pasaklı: Kirli, düzensiz

Safdil: saf kalpli, iyi niyetli

Keçe: Yünden yapılma çok kalın kumaş ve sergi

Tor: Balık tutma ağı

Yorum Yaz