Temmuz 02 02:35

TAYYO’CULUKTAN, FATOŞ’CULUĞA TERFİ!

TAYYO’CULUKTAN, FATOŞ’CULUĞA TERFİ!

TAYYO’CULUKTAN, FATOŞ’CULUĞA TERFİ!

Güvenme namerde, soysuza uyma

Korkak hainlerin, nifak silahı!

Riyakâr vaizden, kof lafı duyma

Umrunda değildir, halkın ıslahı!

 

İslam’dan uzaklık, haza sapkınlık

Kumarı zinayı, sanır çapkınlık

Kur’an’sız insanlık, yaşar şaşkınlık

Herkesin çektiği, kendi günahı!

 

Bıldır yediğiniz, haram hurmalar

Bu kışın depreşip, karnın tırmalar

Kanadı kırılan, telli turnalar

Ahı tutar; yerde, kalmaz kul ahı!

 

Elinde irade, arzu ve istem

Ya adil bir düzen, ya adi sistem

Tercih senin; sonra, eyleme sitem

Gayreti olmayan, yoktur penahı!

 

Komşu hısım açken, karnı tok ise

İnancın irfanın, vicdan yok ise

Yalan haram riya, nifak çok ise

Kurtarır mı cübbe, derviş külahı!?

 

Girmiş vücut denen, canlı tabuta

Kul olmuş makama, çula çaputa

Ahmak Tanrı diye, tapar Tağuta

Şirke kılıf yapar, “fena fillah”ı!

 

Davanı basamak, yaptın şöhretin

Çöker iktidarın, bitti mühletin

Bak kölesi olmuş, nefsin şehvetin

Dilinden düşürmez, “Beka billah”ı!

 

Elazizci denen, montaj fotocu

Önce Tayyo’cuydu, şimdi Fetos’cu

Ölçü Kur’an almaz, sanki totocu

Kafadan sallıyor, heva ilahı!

 

Zalim hain değilse, halkı affeyle

Kul hakkından sakın, Hak’tan havf eyle

Hayrı dirilt; amma, şerri mahf eyle

Cihatsız bir toplum, bulmaz felahı!

 


 

Tayyo 2: Erbakan Hoca’ya göre Recep Erdoğan’a giydirilen Masonik kıyafet

Fatoş Nano: Arnavutluk Başbakanı ve Amerikan uşağı

Penah: Yardımcı, sığınak

Havf: Korku

Fena Fillah: Kendi benliğini unutup Allah’ta fani olmak

Beka billah:Bütün irade ve ihtiyarı Allah’ın eline geçmiş olmak, mürşidi kâmil makamına ulaşmak

 

--

Nisan 2014 - Milli Çözüm Dergisi

Yorum Yaz