Mart 03 04:50

TÜRKİYEM!

TÜRKİYEM!

TÜRKİYEM!

Nice bin bir medeniyet, beşiğidir vatanım

Dünyaya hükmeden Hanlar; hayranındır Türkiye’m..!

Cennetlerin saadetin; eşiğidir Vatanım

Şehitlerden akan kanlar; bayrağındır Türkiye’m..!

 

Türkün tarih karnesidir; Asya’nın son kalesi

İnsanlığın mektebidir, İslam’ın nur kulesi

Ne Amerkan kuklasıdır, ne Avrupa kölesi

Hürriyet ve Cumhuriyet; devranındır Türkiye’m..!

 

Devlet laik biz Müslüman; hem demokrat dindarız,

Ancak aziz yurdumuza, göz dikene kindarız

Bin yıldır Anadolu’da, Hak ile hükümdarız

Şanlı çağIar, şanslı buğlar; seyranındır Türkiye’m..!

 

Alparslan’dan Osman Beye; Fatih’ten Atatürk’e

Medeniyet Medinesi, müjdeli kutlu ülke

Bu Mehdiyet ordusunun, bileğini kim büke

Havan huzurum; ilacım, ayranındır Türkiye’m..!

 

Ne devrim sahtekârları, ne softa din yobazı

Ne masonluk locaları, ne moon hokkabazı,

Birliğimiz bozamazlar, boşunadır çabası

Bak uğrunda yetmiş milyon, kurbanındır Türkiye’m..!

 

Şahadet aşkıyla yanan, korkar mı Azrail’den?

Emperyalist Haçlıdan, Siyonist İsrail’den

Tuna’dan geçen atlılar, içer Fırat ve Nil’den

Milli şuur, Adil düzen; Bayramındır Türkiye’m..!

--

Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz