Şubat 26 13:17

ULAŞTIR YA RAB!

ULAŞTIR YA RAB!

ULAŞTIR YA RAB!

Cehalet Dalalet, karanlık dehliz

Hikmet iklimine, yol açtır Ya Rab!

Günah arzulara, eyleyip perhiz

Hidayet nurundan, bulaştır Ya Rab,

Yüce huzuruna, ulaştır Ya Rab!

 

Dünya ile tatmin, olanlar bedbaht

Çün seni unutmak, büyük kabahat

Kalp zikrinle bulur, nur abı hayat

Hayırlı hizmetle, uğraştır Ya Rab,

Rızana rıdvanına, ulaştır Ya Rab!

 

Ey Hak; ruhumuza, sırrından üfür

Burağımız olsun, sabır ve şükür

Kahpelik nifaktır, nankörlük küfür

Münafık yolunda, yavaştır Ya Rab,

Sen ilmü irfana, ulaştır Ya Rab!..

 

Uzak tut bizleri, hırstan gazaptan

Rahmına sığındık, kahır azaptan

Kolay kılıp kurtar, zorlu hesaptan

Peygamber aşkıyla, dolaştır Ya Rab,

Sohbeti Sultana, ulaştır Ya Rab!..

 

Yalandan haramdan, riya kibirden

Mahşerden Sırattan, önce kabirden

Zerre gizli kalmaz, Âlim Habir’den

Cennetin yolları, yamaçtır Ya Rab,

Aşkınla sevdanla, ulaştır Ya Rab!

 

Davasını satan, alçak gafille

Dünyaya tapan, nifak ehliyle

Şeriat düşmanı, zalim kâfirle

Hep Senin uğrunda, savaştır Ya Rab,

Vuslat diyarına, ulaştır Ya Rab!

 

Al benliği benden, kalksın perdeler

Her şey gölge imiş, hani nerdeler

Küfür karanlığı, iman nur deler

Bizi sevdiğinle, kaynaştır Ya Rab,

Nebiyyi Zişana ulaştır Ya Rab!

 

Fikrimin hayali, gönlümün yâri

Efendim hasretle, ağlarım zari

Dünyada yüzümüz, gülmedi bari

Ukbada dostlarla, tanıştır Ya Rab,

Cenneti alana, ulaştır Ya Rab!..

 

Nice bin Ahmedi, maziye gömdüm

Fanilerden geçtim, Baki’ye döndüm

Sonsuz bir huzura, hasrettir gönlüm

Senin rızan asıl, amaçtır Ya Rab,

Rü’yeti lütfuna, ulaştır Ya Rab!..

 


Dehliz: Sarnıç, lağım

Bedbaht: Mutsuz, huzursuz

Abı Hayat: Hayat suyu

Burak: Manevi Binek

Habir: Her şeyden haberdar olan Allah

Vuslat: Kavuşma

Ukba: Baki olan Ahiret hayatı

Rü’yet: Allah’ı görmek

 

--

Mart 2014 - Milli Çözüm Dergisi

Yorum Yaz