Mart 01 08:22

UYAN EY MİLLET!

UYAN EY MİLLET!

UYAN EY MİLLET!

Bu Milleti Millet yapan, imandır

Kutsal maya çıksa, tarumar olur!

Kırkbir kavmi kaynaştıran, İslam'dır

İslam'la medenyete, Türk mimar olur!

 

Hem laik demokrat, hem müslümanız

Akıl, bilim, vicdan… mü'min insanız

Kur'an huzur yolu, bir inansanız

Hasta ruhunuza, hoş tımar olur!

 

AB aşıkları, gavur uşağı

İşbirlikçi hain, ondan aşağı

Ey uyuz ve soysuz, mason vaşağı

Bu “Kürt Açılımı”, bir kumar olur!

 

Güçlü ordu-millet, Büyük Türkiye

Sağlam yapış; milli şuur, ülküye

Kulak ver şu, Dadaloğlu "türkü"ye

“Halkıma havlayan, it çomar olur!

 

Kimi din düşmanı, kıpkızıl zındık

Bu kafayla; kalkınmadık, kazındık

İslam'dan koptuk ta, hem ne kazandık?

Şamanlık arzulyana, Hak şamar olur!

 

Sağ sol deyip, sağlam ipten dağılma

Koyun gibi, Siyonizm'e sağılma

Ey ateist, Atatürk'e sığınma

Dinsiz bir Kemalizm, istismar olur!

 

Köpek “oşt” tan anlar, “lütfen” denilmez

Yarası var gocunur, hak söz dinlemez

Mümin, zalimden merhamet dilenmez

Alttan alsan; alçak, çok şımar olur!

 

Doğru dedim, dokuz köyden kovuldum

Vurdum duymazlara, kin ile doldum

Devletim dağılır, kan kusar oldum

Ülkem yırtılırsa, kim yamar olur?

--

Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz