Mart 01 07:21

VARDIR BİR HİKMETİ!

VARDIR BİR HİKMETİ!

Her işte her şeyde, vardır bir hayır

Üzülüp de çekme, kuru zahmeti…

Dünya gelir geçer, ahreti kayır

Elinden kaçırma, sonsuz rahmeti

Belâdan bunalma, vardır hikmeti…

      

Nefsine zor gelse, yine de hoş gör

Her hataya bakma, çoğunu boş ver

Şerden hep uzak dur, hayra koşuver

En güzel ahlâktır, mü’min ziyneti

Bunun da vardır de, elbet hikmeti…

      

Olumlu düşünce, olgun tavıra

Alışkanlık döner, hayra varışa

Huzurlu karakter, Hak’ta yarışa

Neden olur her an, artar kıymeti

Her duruma sabret, vardır hikmeti…

        

Zulme haksızlığa, sakın ha susma

Hainden zalimden, korkup da pusma

Amma nefsin için, hiç zehir kusma

Hak adalet için, göster himmeti

Elbette her şeyin, vardır hikmeti…

      

Kadere inanan, kederden emin

Kendine güvenen, eder mi yemin

Gayrı dikkatli ol, kaygandır zemin

Ayağınla tepme, kutlu nimeti

Az çok ne verirse, vardır hikmeti…

      

İmtihan sırrıyla, sorunları çöz

Bir avuç su ile, sönüverir köz

Hasımı dost kılar, bir ibretli söz

İylik yatıştırır, kötü tiyneti

Elbette onun da, vardır hikmeti…

        

İbadet ehli ol, güzel ahlâkla

Tartışmaya girme, cahil ahmakla

Mermer kırılır mı, mercan tokmakla

Herkese münasip, kendi kısmeti

İtiraz eyleme, vardır hikmeti…

        

Bil herkeste “Esma”, eyler temessül

Sakın zorbalığa, etme tevessül

Hayatını cennet, kılar tevekkül

“Hayr düşün, güzel gör”, ruhun ismeti

Her şeyi dert etme, vardır hikmeti…

        

Affedilmek için, sen de affeyle

Adalet üzre ol, hep insaf eyle

Gönüller Kâbe’dir, çok tavaf eyle

Kalb ile Kâbe’nin, kutlu nisbeti

İbretle düşün ki, vardır hikmeti…

      

Milli Çözüm Hak’ka, ayna tutuyor

Dost yolunda zehir, kahır yutuyor

Gerçekler acıdır, beyne batıyor

Hainler hak eder, ceza nikmeti

Başa gelenlerin, vardır hikmeti…

      

Dua et davada, sadık kalana

Buğz et haksızlığa, yalan talana

Her şey uygun işler, “Ezel” plana

Hak’kı söyler, hayr öğütler; atma Ahmet’i

Âlemde herkesin, vardır hikmeti…

 

Yorum Yaz