Haziran 11 03:10

YA ADİL DÜZEN YA ZULÜM VE ADİLİKLER

YA ADİL DÜZEN YA ZULÜM VE ADİLİKLER

Bâtıl ve bozuk sistemler, küfr kötülük doğurur

Zulüm zillet önlenemez, Adil Düzen yok ise…

Şeytan günah ahlâksızlık, haram kapta yoğurur

Siyonizm’in kafasını, vurup ezen yok ise

Zulüm zillet önlenemez, Adil Düzen yok ise…

        

İslam kaporta değildir; aslolan motor, hani

Şeriat uygulanmazsa, bâtıl kuşatır yani

Sen hesaba hazır mısın, fırsat geçer ey fâni

Dindar kahraman kılıklı, fıskı1 sezen yok ise

Adilikler önlenemez, Adil Düzen yok ise…

        

Çirkefle karışık suda, abdestle yüz yıkanmaz

Şirk şekavet2 lağımları, nasihatla tıkanmaz

Devlet ve yaptırım lazım, lafla tağut3 yıkılmaz

Şehvet aşılar kanallar, ağzın büzen yok ise

Haksızlık ahlâksızlık var, Adil Düzen yok ise…

      

Şifacı kılıfa girmiş, bak zehirli engerek

Çıkarcı âlim dervişin, derdi arpalı merek4

Hakkı tam konuşmak için, tam mü’min cesur gerek

Kaynar katran denizinde, yiğit yüzen yok ise

Adilikler önlenemez, Adil Düzen yok ise…

        

Allah Peygamber istismar, gaye sevdası dünya

İlk fırsatta dava satıp, Haç’a kayar; gördün ya

Tek hedefi AB imiş, stratejiymiş güya

Herkes övgüler diziyor, hain üzen yok ise

Bu zulüm ve zillet bitmez, Adil Düzen yok ise…

        

Bâtıl belaya yol açar, çamurdan çörek yapılmaz

Zerre iman iz’an varsa, Hak’tan bâtıla sapılmaz

Mü’min elbet hata yapar, amma haine kapılmaz

Helal lokma yemek üzre, dikkat özen yok ise

Adilikler önlenemez, Adil Düzen yok ise…

      

Mücahit mütahit oldu, derdi ihale cüzdan

Haram haksız vurgunlarla, her yıl dönüyor Haccdan

Faiz fuhuş kumar azdı, nerde İslam ve vicdan

Herkes gidişattan memnun, şerden bezen yok ise

Kötülük sömürü bitmez, Adil Düzen yok ise…

        

“Başkası yapsa haramdır, bizimkine mübahtır…”

Bu bir mantık marazıdır, fısk herkese günahtır

“Bize kötülük yazılmaz…”, bu şeytani tuzahtır

İslam’ın Hakk eleğinde, insan süzen yok ise

Gaflet cehalet biter mi, Adil Düzen yok ise…

      

Adil Düzen: Kur’an ilim, ve akıl reçetesi

Çağdaş sorunlara uygun, Hakk sistem projesi

Hakk gelmeden bâtıl gitmez, var mı başka çaresi

Rahmani sistem aşkıyla, mahzun gezen yok ise

İzzet hürriyet olur mu, Adil Düzen yok ise…

        

Otuz yıl önce uyardık, siz FETÖ’yü seçtiniz

“O mübarek zattır…” diye, hep hücuma geçtiniz

Şimdi de Erdoğan için, bize tuzak eştiniz

Kur’an’ı ölçü tutarak, övgü dizen yok ise

Allah intikamın alır, Adil Düzen yok ise…

        

Lafzen Kur’an okursun ya, hep Şeytanla muvafık5

Haçlı AB-ABD’yle, şer işinde mutabık6

Biz Hakkı söyleriz diye, buğzedersin münafık

Milli Çözüm’ün dışında, yazan çizen yok ise

Adilikler bitmez dostum, Adil Düzen yok ise…

          

1- Fısk: Günah, kötülük, haksızlık ve ahlâksızlık.

2- Şekavet: Hakka isyan, zulme ve küfre bulaşma.

3- Tağut: İslam dışı sistemler, hain ve zalim şahsiyetler.

4- Merek: Saman ve hayvan yemi saklanan yerler.

5- Muvafık: Uyuşup anlaşmalı.

6- Mutabık: İş ve gönül birliği yapmak.

 

Yorum Yaz