Temmuz 02 02:40

YORUM YORGUNLUĞU!

YORUM YORGUNLUĞU!

YORUM YORGUNLUĞU!

Sakın kızmayın ha, aziz dostlarım

Henüz çocuklara, gofret yakışır…

Bir yorum yazmaktan, aciz dostlarım

Gevşeklik etmeyin, gayret yakışır…

    

Her bir şiir yazı, iman dersidir

İlim ve hikmettir, sanma tersidir

Edebiyat değil, Hakk dergisidir

Size hürmet hizmet, hicret yakışır…

    

İlginiz sevginiz, ortaya koyun

Nefse vesveseye, eğmeyin boyun

“Fesda’ bima tü’mer”1, ayetin duyun

Mücahit mü’mine, nusret yakışır…

    

Bu boş vermişliktir, sanmam ki garaz2

Velakin tembellik, manevi maraz3

Haydi toparlanın, ciddiyet biraz

Meskeneti atın, kudret yakışır…

    

İhtiyaç duymamak, mahrum bırakır

Altın olmak varken, kalmayın bakır

Âşıklar uyanıp, seherde şakır

Tefekkür tezekkür, hayret yakışır…

    

Öyle baştan savma, birkaç satırlık

Rüşveti kelamlar, gönül hatırlık

Değil ha; okkalı, ürkme katırlık

Özlü ve etkili, ibret yakışır…

    

Açıkça İslam’a, sataşır kâfir

Hakkı eğip büker, münafık rezil

Dilsiz şeytan olur, susunca gafil

Dinsiz şerefsize, şirret4 yakışır…

    

İhlas istikamet, ibadet olur

Cihat ve cesaret, şehadet olur

Cahillerin derdi, mal şöhret olur

Hakikat ehline, ahret yakışır…

    

Şuurlu Müslüman, günaha batmaz

Dünya için Dinin, davasın satmaz

Arzulayan arar, yan gelip yatmaz

Zafere Cennete, hasret yakışır…

      

1- “Emrolunduğun (Kur’ani gerçekleri) açıkça ve kâfirleri çatlatırcasına anlat (ve yaz!)”(Hicr: 94. ayet)

2- Garaz: Kasıtlı ve kötü maksat.

3- Maraz: Hastalık, münafıklık.

4- Şirret: Sataşmak, cesur ve pervasız davranmak


Kaynak:
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz