Şubat 26 14:02

Yüce Dergâha RİCA VE İLTİCA

Yüce Dergâha RİCA VE İLTİCA

Yüce Dergâha RİCA VE İLTİCA

Arşı kürsiy, Levhü kalem

Zevku sefa, derdü elem

Kün emriyle, milyar alem

Hiç yoktan var, eden Allah! (c.c)

 

Buzumu buhar eyleyüp

Güzümü bahar eyleyüp

Yüzümü ağar eyleyüp

Hak dosta yar, eden Allah! (c.c)

 

Nebilerin yatırına

Kur'anın her satırına

Binbir ismin hatırına

Zararım kâr, eden Allah! (c.c)

 

Bu dünyayı pazar kılan

Gönüllere nazar kılan

Garip kulun yazar kılan

Dağ başım kar, eden Allah! (c.c)

 

Dünyada nice kalına

Erdir bahtiyar koluna

Mü’min ihtiyar kuluna

Sualden ar1, eden Allah! (c.c)

 

Kuran koksun nefesimde

Rızan olsun hevesimde

Ayu gün hem, dört mevsimde

Nurumuz nar2, eden Allah! (c.c)

 

Hilal garip, azıtmış Haç

Kafalar kof, karınlar aç

Düştük kafirlere muhtaç

Gülümüz har3, eden Allah! (c.c)

 

Zulmü yık ki, bayram olsun

Mümin kullar, hayran olsun

O zaman can, kurban olsun

Her günüm zar4, eden Allah! (c.c)

 

Hak yolda ter akıtana

Boynuna kefen takana

Komşu eyle Erbakan’a

Dünyamız dar, eden Allah! (c.c)

 

Ya Rab dağıtma yurdumu

Sen muzaffer kıl ordumu

Gavurlar tuzak kurdu mu

Hep taru mar5, eden Allah! (c.c)

 

Aşk şarabından içeriz

Dost için candan geçeriz

Karanlıkta yol seçeriz

Gönlümüz far, eden Allah! (c.c)

 

“Celle Celalühu” çektir

Dünya mezra, tohum ektir

Halis akgül, fidan diktir

Bağımız bar6, eden Allah! (c.c)

 


 

1 Ar: Haya duygusu “Ben ibadet ve istikamet üzerinde ihtiyarlayan kuluma sual etmekten haya ederim” (Kutsi hadis meali),

2 Nar: Ateş ,

3 Har: Kuru diken,

4 Zar: İnleyip ağlamak,

5 Taru mar: Perişan olmak,

6 Bar: Yemiş, meyve

--

Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz