Temmuz 02 13:46

ZAT’IN AKDES, TECELLİN HAK!..

ZAT’IN AKDES, TECELLİN HAK!..

 

      

Tecellinin şahikası2, Nebiyyi Ragip3 olmuştur

Tezahürler barikası4, Yaver-i Nakip5 olmuştur

Hak cilvenin harikası6, En-Necmüs-Sakip7 olmuştur

Yüce eserin övülen, Rasulünün her na’tına8

Kulak veren Seni anlar, secdeye varır Zatına…

    

Zaman mekândan münezzeh, Zatının olmaz misali

Denizler mürekkep olsa, yazamaz sonsuz hisali9

Hasretinle yanıp duran, aşıklar bulur visali10

Ol Muhammed oturmuştur, yüce tecelli tahtına

Hiçbir şey denk benzer olmaz, İlahi Kuddüs11 Zatına…

    

“Vücuhün yevmeizin nadirah, ila Rabbiha nazirah”12

“Men reaniy fil menami, fekad real Hakkü”13 Hakk…

“Kella innehüm an Rabbihim, yevmeizin lemahcubun”14

Böyle gafil gezip dursun, ta kıyamet saatına

Toplanır cümle mahlûkat, mahşer huzuru Zatına…

      

“Zatına mir’at edindin”15, ey Hak Rasulûn özünü

Gören ve görünen aynı, aynadaki nur yüzünü

“Beni gören Hak’kı görür”16, buyuran Nebin sözünü

Anlamayan nasıl çıksın, ya Rabbi seyran çatına

Amma idrak yol bulamaz, Ezel ve Ebed Zatına…

    

Şu var ki; Zatın Halık’tır17, tecellin ise mahluktur18

“Üsvetün haseneh”19 kıldın, O son numune Haluk’tur20

Halık Taala Ma’bud’tur, abd’e yakışan kulluktur

İmansız iz’ansız kişi, ulaşamaz Dost katına

Hiç kimse nezirin olmaz, İlahi Vahid Zatına…

    

En güzel ve en mükemmel, tam tecellin nur Ahmet’tir

Nebiyyi Ahir zamandır, tüm alemlere rahmettir

Biat ettik; Efendimiz, örneğimiz Muhammet’tir

Zahirperest olan kişi, aklı yetmez ki Batın’a21

Hiçbir şey denk benzer olmaz, ey Dost mukaddes Zatına…

  

Aşık cennette seyreder, Rabbinin nur Cemalini

Sadıklar hayranla izler, sahibin pür Kemalini

Kâfir mahcup22; boşa gözler, azabının zevalini23

Zalimler münafıklar hep, yanarlar kara bahtına

Akıl idrak yetişemez, İlahi elbet Zatına…

    

İmansızın itibarı, görünen zahir gücedir

Kral başkan olsa dahi, ruhen ahlaken cücedir

Ölümü öldürenlerin, mertebesi çok yücedir

Mevla’yla irtibat kurar, bağlanıp ilham hattına

Hep Hak rızasın ararlar, kıyam dururlar Zatına…

      

1- Akdes: En kutlu, en kusursuz, en mukaddes.

2- Şahika: Son zirve.

3- Ragip: İstekli, rağbetli (Hz. Peygamber SAV).

4- Barika: Şimşek.

5- Nakip: Seçilmiş vekil, temsilci.

6- Harika: Olağanüstü, şaheser.

7- Necmüs-Sakip: Karanlıkları delen yıldız.

8- Na’t: Hz. Peygamberimizi öven şiirler.

9- Hisal: Güzel ve örnek sıfatlar, hasletler.

10- Visal: Kavuşma, buluşma, kutsal amacına ulaşma.

11- Kuddüs: Her türlü ayıptan ve kusurdan münezzeh olan Allah (cc).

12- “Ahirette nice yüzler vardır ki güzelliği ile parıldayacaktır. (Onlar sevinç ve saadetle) Rablerine bakıp duracak (ve tarifsiz mutluluğa ulaşacaktır).” (Kıyamet: 22-23)

13- “Beni rüyasında gören, aynen Hak’kı görmüştür.” Mütevatir Hadis (Buhari: Tabir, Müslim: Rüya, Suyuti: El-Ezhar-edep).

14- “Hayır, doğrusu bunlar kıyamet gününde de Rablerine karşı mahcup bulunacaktır. (Günah kirleriyle gözleri ve gönülleri perdelenip körlendiğinden, onlar Cemâlullah’tan mahrum kalacaklardır). (Mutaffifin: 15)

15- “Zatına ayna edindin.” (Süleyman Çelebi-Mevlid)

16- Mütevatir Hadis.

17- Halık: Her şeyi ve herkesi hiç yoktan Yaratan Allah (cc).

18- Mahluk: Yaratılan, sonradan ortaya çıkarılan.

19- En güzel örnek, (ayet) Hz. Muhammed (SAV).

20- Haluk: Çok güzel huylu, soylu ve onurlu.

21- Batın: Görünmeyen incelikleri ve gizli hikmetleri Yaratan Allah (cc)… Maneviyat âlemi…

22- Mahcup: Allah’ı (cc) görmekten perdelenmiş ve cennet nimetlerinden mahrum edilmiş kâfir ve münafık.

23- Zeval: Sona erme, bitip tükenme.

 

Yorum Yaz